Algemene voorwaarden VAN MYMUESLI AG (ONZE SPELREGELS)


§1 ALGEMEEN, Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van mymuesli AG (hierna 'verkoper') zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna 'klant') met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop getoonde producten en/of diensten met de verkoper afsluit. Hierbij wordt het opnemen van eigen voorwaarden van de klant tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen. 

Mocht je vragen over onze AV / Spelregels hebben, neem dan alsjeblieft contact via e-mail met onze support op: support@mymuesli.nl

1.2 Als een klant bij ons in de webshop een eigen klantenaccount aanmaakt, gelden naast deze bepalingen ook de bijzondere voorwaarden van ons mymuesli Club-programma (https://nl.mymuesli.com/club/voorwaarden). 

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling verricht in het kader van zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf. 

1.4 Voor de aankoop van waardebonnen zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk iets anders is geregeld.


§2 SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De in de online-shop van de verkoper getoonde productomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen. 

2.2 De klant kan via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier een bestelling plaatsen. Hierbij gaat de klant, nadat hij de geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen, door het klikken op de knop ter afronding van de bestelling een bindende koopovereenkomst aan m.b.t. de goederen en/of diensten die zich in de winkelmand bevinden. De bestelling kan echter pas worden verzonden nadat de klant het hokje voor 'Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord' heeft aangevinkt om de contractuele voorwaarden te accepteren 

2.3 mymuesli AG kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
- door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een toelichting over hoe de algemene voorwaarden via de functie 'Afdrukken' gedownload en afgedrukt kunnen worden. Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan orde is. Als de verkoper de bestelling van de klant niet binnen de genoemde termijn accepteert, dan geldt dit als afwijzing van de overeenkomst, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 De termijn om de bestelling te accepteren begint op de dag na het plaatsen van de bestelling door de klant en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het plaatsen van de bestelling. 

2.5 Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt de inhoud van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen. De klant ontvangt na het verzenden van zijn bestelling naast de overeenkomst de geldende algemene voorwaarden en klantinformatie in tekstvorm (bijvoorbeeld per e- mail, fax of brief). Daarnaast wordt de inhoud van de overeenkomst op de website van de verkoper gearchiveerd en kan deze door de klant in zijn met een wachtwoord beschermde klantaccount met behulp van de bijbehorende inloggegevens kosteloos worden opgeroepen indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een klantaccount in de onlineshop van de verkoper heeft aangemaakt. 

2.6 Orderverwerking en contact worden meestal per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking gedaan. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

2.7. Voor de samenwerkingsproducten "myDNA Slim (mymuesli Edition)" en "myMicro Vital (mymuesli Edition)" geldt het volgende: In samenwerking met onze partner LykonDX GmbH bieden wij een productsets aan. De aanbieding "myDNA Slim (mymuesli Edition)" bestaat uit een testkit van de partner LykonDX om het DNA te bepalen en een mymuesli-bon.

Met de aanschaf van de testkit heeft je (jegens onze partners) recht op alle componenten die nodig zijn voor deelname aan het programma en op een evaluatie van jouw genoom. Je kunt de aangeschafte testkit thuis gebruiken om medische zelftesten uit te voeren. Als de analyse en evaluatie van de zelftests "myDNA Slim (mymuesli Edition)" die je hebt gekocht en uitgevoerd niet door Lykon zelf worden uitgevoerd maar door een laboratorium, kan de operatie, analyse en evaluatie zijn op basis hiervan de informatie in de bijsluiter en de gebruiksaanwijzing. De resultaten van de analyses en evaluaties van de door jou aangekochte en uitgevoerde zelftests worden opgevraagd door jouw gebruikersaccount op te roepen via het Lykon-platform of de app, jouw online-ID te activeren en in te loggen met de toegangsgegevens. Er wordt een pagina geopend met een overzicht van jouw zelftests. Je kunt met de muis of jouw vinger op individuele zelftests klikken om de resultaten te zien. Meer informatie over de partner LykonDX vindt je op: https://shop.lykon.de/pages/agb. De voorwaarden van de partner LykonDX zijn uitdrukkelijk van toepassing op de testkits, in het bijzonder de aansprakelijkheids- en garantieregelingen die daar worden vermeld. Bovendien is aansprakelijkheid uitgesloten voor die gevallen waarin een testkit niet wordt gebruikt en opgeslagen zoals aanbevolen. We wijzen er ook op dat de testkit een vervaldatum heeft van ongeveer 9 maanden, wat duidelijk op de verpakking staat vermeld. Een (vervangende) aansprakelijkheid voor het partnerproduct (testkit) in geval van insolventie of andere onvermogen van de partner (bijvoorbeeld in geval van overmacht of dergelijke) is uitgesloten.

2.8 De Nederlandse en Duitse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst. 

2.9 Het proces van bestellen en het contact vinden doorgaans plaats via e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem doorgegeven e-mailadres correct is zodat de door de verkoper naar dit e-mailadres verzonden berichten ontvangen kunnen worden. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen dat eventuele spamfilters geen berichten blokkeren die worden verzonden door de verkoper of door met de afwikkeling van de bestelling belaste derden. 


§3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen afzonderlijk aangegeven. 

3.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook ontstaan ​​in verband met het overmaken van geld als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie geschiedt, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

3.3 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen. D.w.z. de overmaking van het totale bedrag (berekend op basis van de opgegeven aankoopprijs plus de gemaakte verzendkosten) moet door de klant worden gedaan op de rekening van mymuesli AG onmiddellijk na het sluiten van het contract:

Account: mymuesli AG
Rekeningnummer: 0778892700
Bankcode: 70080000Commerzbank (voorheen Dresdner Bank)
Doel (gelieve exact zo te schrijven): Bestelnr. XXXXXXXXX
(Het bestelnummer is uiterst belangrijk! Gelieve aan te geven!)

SEPA-gegevens:
BIC (SWIFT): DRES DE FF 700
IBAN: DE75 7008 0000 0778892700

3.4 Bij keuze voor de betalingsmethode 'PayPal' verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening. 

3.5 We accepteren ook betalingen die worden verwerkt via elektronische automatische incasso of met een creditcard. In dit opzicht heeft de klant een keuze. Deze betalingen verlopen via onze dienstverlener Adyen, die al voor een groot aantal grote en kleine bedrijven werkt; Adres: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland. De contractuele relaties tussen Adyen en zijn klanten zijn uitsluitend gebaseerd op de gebruiksvoorwaarden van Adyen. Op de homepage van Adyen vind je meer informatie over Adyen.

3.6 In samenwerking met Klarna bieden wij jou als betalingsmogelijkheid aankoop op rekening aan. Hier is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs zonder aftrek binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden betaald aan Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden (www.klarna.nl), tenzij anders overeengekomen. De levering van de betaalmethode op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door Klarna AB. Als de klant na controle van de kredietwaardigheid op rekening mag leveren, vindt de verwerking van de betaling plaats in samenwerking met Klarna AB, waaraan de verkoper zijn betalingsvordering toewijst. In dit geval kan de klant alleen aan Klarna AB betalen met ontladend effect. Bij betaling met Klarna hoef je nooit je accountgegevens op te geven en betaal je pas als je de goederen hebt ontvangen. Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening voor leveringen naar Nederland vindt je hier. Een betaalafwikkeling met Klarna is helaas niet mogelijk in België.

3.7 Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL- betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.


§4 Leverings- en verzendvoorwaarden

4.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van artikelen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven bezorgadres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven bezorgadres. 

4.2 De levering vindt uitdrukkelijk plaats na ontvangst van de betaling van het totale bedrag op de rekening vermeld onder §3 of in het geval van tegoeden in de zin van §3 nr. 4 en nr. 5, nr. 6 en nr. 7 van deze AV.

4.3 De verkoper heeft het recht om een bestelling in delen te leveren. Voor deze deelleveringen worden geen extra kosten berekend. Als de klant echter zelf aangeeft dat de verkoper de bestelling in delen dient te leveren, dan kan de verkoper de klant extra verzendkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een aparte koopovereenkomst. Wanneer de verkoper een deel te laat levert of een deellevering niet goed is, geeft dit de klant niet het recht een andere deelbestelling te annuleren. 

4.4 In het geval de verkoper niet kan voldoen aan de verplichting van de overeenkomst, vanwege het niet beschikbaar zijn van het artikel, dan informeert hij de klant onmiddellijk, en betaalt hij het door de klant betaalde bedrag onmiddellijk, maar maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling terug. 

4.5 Vouchers worden per e-mail aan de klant volstrekt.

4.6 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen. 

4.7 Als de transportonderneming de verzonden bestelling terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd. 


§5 HERROEPINGSRECHT

De verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken in geval van foutieve of ondeugdelijke levering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor het niet leveren en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen aan te schaffen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.


§6 Aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de garantieclaims gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de koopwet (§§433 ev BGB).

6.1 Voor ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) gelden de wettelijke bepalingen met de volgende wijzigingen: alleen onze informatie is bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar geen openbare aanbiedingen, verklaringen en andere advertenties van partners of andere derde partijen. U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorg te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en om duidelijke gebreken binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen te melden. Tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die later na ontdekking worden ontdekt. In geval van schending van de onderzoeks- en meldingsplicht is het doen gelden van garantieclaims uitgesloten. In geval van defecten zullen we naar eigen goeddunken repareren of een vervangend exemplaar leveren (nakoming). In geval van reparatie hoeven wij de verhoogde kosten die voortvloeien uit de verzending van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen. Als de aanvullende prestatie twee keer mislukt, kunt u een prijsvermindering aanvragen of het contract opzeggen. De garantieperiode is één jaar vanaf de leverdatum. De verjaringstermijn gaat niet opnieuw in als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van aansprakelijkheid voor gebreken.

6.2 Indien de klant handelt als consument geldt voor gebruikte goederen het volgende met de beperking van het volgende lid: Aanspraken op gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek pas één jaar na levering van de goederen optreedt. Gebreken die optreden binnen één jaar na levering van de goederen kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gemeld.

6.3 Daarnaast geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor het regresrecht volgens § 445b BGB onaangetast blijven.

6.4 De in de voorgaande leden geregelde aansprakelijkheidsbeperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op zaken die overeenkomstig het normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt, noch op aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant, noch voor de klant Geval dat de verkoper het defect op frauduleuze wijze heeft verborgen.

6.4 Indien de klant handelt als consument, wordt hij of zij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

6.5 Indien de aanvullende prestatie heeft plaatsgevonden door middel van een vervangende levering, is de klant verplicht de oorspronkelijk geleverde goederen binnen 30 dagen op kosten van de verkoper aan de verkoper te retourneren. De terugzending van de defecte goederen dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.


§7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Ten aanzien van consumenten behoudt verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7.2 Met betrekking tot ondernemers behoudt de verkoper de eigendom van de geleverde goederen totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld.

7.3 Indien de klant handelt als ondernemer, heeft hij het recht de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant cedeert alle hieruit voortvloeiende aanspraken op derden bij voorbaat aan de verkoper ter hoogte van de desbetreffende factuurwaarde (inclusief omzetbelasting). Deze overdracht is van toepassing ongeacht of de voorbehouden goederen zijn doorverkocht zonder of na verwerking. De klant blijft bevoegd om de vorderingen ook na de overdracht te innen. Het recht van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant aan zijn / haar betalingsverplichtingen jegens de verkoper voldoet, geen betalingsachterstand heeft en geen insolventieprocedure heeft aangevraagd.


§8 AANSPRAKELIJKHEID

Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding op grond van de artikelen 9 en 10 van titel 1 in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper met betrekking tot gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van het geleverde artikel (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet 

  • wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
  • wanneer de verkoper de aanwezigheid van het gebrek heeft tegengesproken of; 
  • indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt. 

§9 HERROPEINGSRECHT & MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

9.1 Klanten hebben in beginsel een recht op herroeping. 

9.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de volgende annuleringsvoorwaarden.

A. ANNULERINGSBELEID

HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepings termijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen 
(mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 
E-mail: support@mymuesli.nl)

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om je uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

UITSLUITING OF VROEGE VERVAL VAN HET RECHT OP HERROEPING
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd.

ALGEMENE INFORMATIE
1. Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te bieden om schadeclaims als gevolg van schade als gevolg van onvoldoende verpakking te voorkomen.

2. Stuur de goederen indien mogelijk niet franco terug naar ons. Houd er rekening mee dat het bovengenoemde nummer 1 geen voorwaarde is voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

3. Met betrekking tot gratis ontvangen promotiegoederen (bijv. Proefpakketten), geldt de volgende kleine regel in geval van annulering: De geadverteerde actie is alleen geldig zolang aan de vereisten is voldaan (bijv. Het bereiken van de minimale aankoop- / bestelwaarde ). Wij willen niemand bedroeven, maar helaas omvat dit ook het terugsturen van gratis artikelen en cadeaus zodra u als klant door een retour onder de minimale aankoop- / bestelwaarde komt. We hopen dat u deze eerlijke regel begrijpt.

B. HERROEPINGSFORMULIER


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*)/ ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument(en)
________________________________________________________
Adres van de consument(en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. Aan:

mymuesli AG

Retouren

Schaldinger Str. 1

94036 Passau (Duitsland)


§10 KLACHTEN

Sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het platform is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We streven er ook naar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract met de klant in der minne te regelen. Daarnaast zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij onze klanten helaas niet aanbieden om aan een dergelijke procedure deel te nemen. In dit verband zijn wij volgens § 36 VSBG wettelijk verplicht om u op de hoogte te brengen van ons e-mailadres. Dit is: support@mymuesli.nl.


§11 TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt naar de woonplaats van de klant. 

11.2

Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft en niet het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, maar uitsluitend de jurisdictie met betrekking tot alle geschillen aangaande overeenkomsten die zich specifiek richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper. 


§12 ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

12.1 De Europese Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de online beslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is. 

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie. 

§13 SPECIALE VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN ONZE WAREN VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN DE KLANT

mymuesli (in het vervolg verkoper) is volgens de inhoud van de overeenkomst niet alleen verplicht tot de levering van de bestelde waren, maar ook voor de verwerking van de bestelling volgens bepaalde specificaties van de klant. De klant kan namelijk het design van onze muesli-koker zelf vormgeven door het uploaden van een beeld en het opgeven van een custom naam en beschrijving. Daarbij moet de klant de verkoper alle voor de verwerking vereiste inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of foto's in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de verkoper hiervoor de nodige gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van de rechten op deze inhoud. De klant verklaart en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat hij of zij het recht heeft om de aan de verkoper geleverde inhoud te gebruiken. In het bijzonder dient de klant ervoor te zorgen dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, handelsmerkrechten en persoonlijke rechten.

De klant vrijwaart de verkoper tegen vorderingen van derden die zij tegen de verkoper kunnen instellen in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant zal ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich nemen, inclusief alle gerechts- en advocatenkosten tegen het wettelijke tarief. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren als de door de klant geleverde inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden, of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor de levering van anti-constitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, voor de jeugd gevaarlijke en/of geweld verheerlijkende inhoud. 

Wij staan voor vreedzaam samenleven en zijn ervan overtuigd dat we ieders leven een beetje mooier kunnen maken met op maat gemaakte koker ontwerpen. Daarom heeft illegale of opruiende inhoud (haatzaaien) die aanzet tot geweld of pornografisch is geen kans bij ons. Op basis van onze "myways" en "Code of Conduct" behouden we ons ook het recht voor om andere gevoelige inhoud te verwijderen of de zichtbaarheid ervan te beperken. Dit geldt in het bijzonder voor de bescherming van minderjarigen of als het de behoeften van onze diverse maatschappij dient. Over het algemeen drukken we geen inhoud af die wettelijk verboden is.

Tips voor goede kwaliteit koker design afdruk:

 We raden de volgende kwaliteitscriteria aan om ervoor te zorgen dat je afgedrukte ontwerp aan je verwachtingen voldoet:

  • Te lage resolutie: Voor een goed afdrukresultaat moeten pixel afbeeldingen een voldoende hoge resolutie hebben en mogen ze niet gepixeld zijn. Een minimale pixelresolutie van 500px in de hoogte en breedte is verplicht.
  • Te laag contrast: Ontwerpen met een laag contrast zien er na het afdrukken vaak vlak uit en komen niet goed tot hun recht. Upload daarom alleen ontwerpen met een hoog contrast en rijke kleuren.
  • Onjuiste instructies of gevaarlijke inhoud: Ontwerpen die onjuiste of gevaarlijke instructies voor eerste hulp bevatten of anderszins potentieel schadelijke activiteiten tonen, worden om veiligheidsredenen afgewezen. Dergelijke instructies kunnen ertoe leiden dat mensen gevaarlijke handelingen uitvoeren, wat kan resulteren in letsel of schade.

Let op: 

Zoals je kunt lezen in §9 van deze AV, is het herroepingsrecht van de consument niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. Dit geldt bijvoorbeeld voor muesli/havermoutmixen die individueel door de klant in de blender worden gemixt en voor uw op maat gemaakte kokerontwerp.