GEGEVENSBESCHERMING

ALGEMENE INFORMATIE

1. Verantwoordelijke
 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is mymuesli AG, Sailerwöhr 16, D-94032 Passau, Deutschland, Tel.: +49 851 20426699, E-Mail: support@mymuesli.nl. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2. DSB-contact gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt kan worden bereikt: "Verimax GmbH, Matthias Kasper, Warndtstr. 115, 66127 Saarbrücken, Tel: +49 89 8006578-14 / Fax: +49 89 8006578-29, dsb.mymuesli@verimax.de"

3. Rechten van betrokkenen & recht op beroep

In de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u als betrokkene, ten opzichte van de voor de verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten), waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

RECHT VAN BEZWAAR
WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW DESBETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING. 

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING ONS WORDEN VERWERKT, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN US BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT VAN BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN. 

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN. 

4. Opslagperiode (algemene informatie en criteria)
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving). 
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt. Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op basis van Artikel 6, lid 1, punt b), AVG worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een contract of het initiëren van een contract en/of we geen legitiem belang meer hebben bij verdere opslag.
Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van artikel 6, lid 1 punt f), AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Bij het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van artikel 6 paragraaf 1 punt f) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent overeenkomstig artikel 21 paragraaf 2 AVG.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

5. SSL-versleuteling
Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://' en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.


Website & Online-Shop

1. Bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogeheten serverlogboeken). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor u weer te geven:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlogboeken achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden.


2. Hosting & Content Delivery Network
Op onze website gebruiken we een zogenaamd Content Delivery Netvwork ("CDN") van de technologieleverancier Cloudflare Inc, 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, VS ("Cloudflare"). Een CDN is een online dienst die wordt gebruikt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) af te leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van Cloudflare's content delivery network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt f) AVG op basis van ons legitieme belang in de veilige en efficiënte levering en verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

We hebben een overeenkomst afgesloten met Cloudfare (Data Processing Addendum,

https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf),  welde Cloudfare verplicht de gegevens van onze website bezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven. Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Cloudfare op zogenaamde standaard gegevensbescherming clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te garanderen.

Meer informatie over het privacybeleid van Cloudflare op: 

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


3. Cookies 

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op diverse pagina's zogeheten cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons of onze partnerondernemingen (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken deze persoonlijke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur. Deze periode kan per cookie verschillen.

De cookies worden deels gebruikt om het bestelproces via de opslag van instellingen te vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website te onthouden). Indien via specifieke cookies van ons ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b), AVG voor uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG ter bescherming van onze gerechtvaardigd belangen bij het optimaal functioneren van de website en het creëren van een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerondernemingen op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Over het gebruik van zulke cookies en de omvang van de specifieke verzamelde informatie wordt u in de onderstaande punten individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Functionele cookies 

Deze cookies zijn altijd geactiveerd omdat ze nodig zijn voor de basisfuncties van onze website. Dit zijn onder meer cookies die kunnen worden gebruikt om op te slaan waar u zich op de pagina bevindt. Met hun hulp werken de winkelwagentjes en kassa's soepel en dragen ze ook bij aan een veilig gebruik van de site.

Prestatie cookies

Met deze cookies van onze analyse tools (Google Analytics) kunnen wij bezoeken tellen en de herkomst hiervan bepalen om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren. Ze ondersteunen ons bij het beantwoorden van de vraag welke pagina's of producten het populairst zijn en waar zich problemen kunnen voordoen bij het gebruik van onze website. Het uitschakelen van deze cookies kan leiden tot slecht geselecteerde aanbevelingen en een slechtere website-ervaring.

Personalisatie en reclame 

Deze cookies kunnen via onze website worden geplaatst door onze advertentiepartners (Facebook, Google Adwords, Emarsys, Awin, Microsoft Bing, Taboola, Outbrain, LinkedIn). Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een ​​profiel van uw interesses aan te maken om u relevante advertenties op andere websites te tonen. In sommige gevallen is hiervoor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig. Het uitschakelen van deze cookies kan ertoe leiden dat er advertenties worden getoond die voor u minder interessant zijn.

Marketing Deze cookie wordt gebruikt om het klantenprofiel te verrijken met behulp van ons eMarketing-systeem (Emarsys) en om geïndividualiseerde inhoud mogelijk te maken. Daartoe wordt informatie over eerdere aankopen en interacties van de klant met de mymuesli webshop verzameld. Dit gebeurt op basis van toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1, punt a), AVG. Het deactiveren van deze cookies kan betekenen dat er geen individuele aanbevelingen worden weergegeven.  

We gebruiken de Advanced Mode van Google Tag Manager. Hierbij wordt informatie verzonden naar Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, samen met het IP-adres van de websitebezoeker, dat geen toestemming heeft gegeven voor bepaalde diensten.

4. Contactverzoeken

Zendesk

We gebruiken het e-mailticketsysteem Zendesk, een klantenserviceplatform van Zendesk International Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland ("Zendesk"), om vragen van klanten te verwerken. Als gebruikers van onze website via e-mail contactverzoeken indienen, worden deze opgeslagen en georganiseerd in het ticketsysteem om chronologische verwerking mogelijk te maken en de service-ervaring te verbeteren. Gebruikers kunnen altijd de huidige status van de verwerking van hun verzoek bekijken via het individueel toegewezen ticketnummer. Persoonlijke gegevens worden verzameld, doorgestuurd naar Zendesk, daar opgeslagen en uitsluitend uitgelezen voor de organisatie van de verzoeken en de verwerking ervan, maar in elk geval achternaam, voornaam en e-mailadres, zoals opgegeven in het verzoek. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie van onze klantenservice, de snelst mogelijke reactie op uw verzoek en de optimalisatie van ons serviceaanbod overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 punt f) AVG. Wij hebben een orderverwerkingscontract gesloten met Zendesk, waarin we Zendesk verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden, en persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan servers van Zendesk Inc. in de VS. 

Voor dergelijke gegevensoverdrachten voldoet Zendesk aan bindende bedrijfsregels (BCR), die door de Ierse autoriteit voor gegevensbescherming zijn erkend als geschikte garanties voor naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming.uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.Meer informatie over de gegevensbescherming van Zendesk vindt u op https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/.Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang om te reageren op uw verzoek overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 punt f) AVG. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 paragraaf 1 punt b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie onomstotelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert.


5. Contractverwerking & gastbestellingen

Overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1, punt f) AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract (bijvoorbeeld een aankoop in onze online shop). Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren.U heeft de mogelijkheid om uw aankoop bij ons te doen door middel van een gastbestelling. In dit geval heeft u dezelfde mogelijkheden om uw aankoop te verwerken, maar uw gegevens worden niet opgeslagen in een klantenaccount. Dit betekent dat u uw gegevens bij een volgende gastbestelling opnieuw moet invoeren. U heeft echter ook de mogelijkheid om lid te worden van onze mymuesli Club en een klantenaccount aan te maken.Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de afwikkeling van het contract. Zodra het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens geblokkeerd met betrekking tot de fiscale en commerciële bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk is toegestaan.

6. mymuesli-Club

Als lid van onze mymuesli Club kunt u door het aanmaken van een klantenaccount uw gegevens en bestellingen in één oogopslag beheren, op elk moment uw tegoed/puntensaldo bekijken en het laatste mymuesli nieuws ontvangen. Deelname aan de mymuesli Club is vrijwillig en is gebaseerd op je toestemming artikel 6 paragraaf 1 punt a) AVG. Als u geen klantenaccount wilt aanmaken, kun u ook als gast bij ons bestellen.Wij verwerken alleen de gegevens die relevant zijn voor het aanmaken van het klantenaccount en, indien van toepassing, uw reclamevoorkeuren. We combineren deze gegevens niet uit andere bronnen of voor andere doeleinden.Uw klantenaccount kan te allen tijde worden opgezegd door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de beheerder of door elektronische opzegging in uw klantenaccount. Uw gegevens worden geblokkeerd met betrekking tot de fiscale en commerciële bewaartermijnen en na afloop van de betreffende termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk is toegestaan.U hebt ook de mogelijkheid om u op elk gewenst moment af te melden voor onze nieuwsbrief. Klik hiervoor op de afmeldlink in de e-mail of stuur een bericht naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van de nieuwsbrief wordt genoemd.

7. Direct Marketing (inclusief nieuwsbrief & klantbeoordelingen)

Aanmelding voor onze nieuwsbrief

Wanneer u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Voor ontvangst van de nieuwsbrief moet alleen uw e-mailadres (verplicht) worden opgegeven. Het verstrekken van eventuele aanvullende gegevens geschiedt op vrijwillige basis en dient ertoe u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogeheten 'double-opt-in'-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief toesturen nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor de verzending van nieuwsbrieven. Hierop sturen wij u een e-mail waarin u verzocht wordt te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de desbetreffende link te klikken.

Middels het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij het door uw internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van de aanmelding op om eventueel misbruik van uw e-mailadres naderhand te kunnen vaststellen. De gegevens die wij bij aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van reclamemededelingen via de nieuwsbrief. U kunt de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door hierover een bericht te sturen naar de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit ons bestand van nieuwsbriefontvangers, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of het aan ons is voorbehouden om de gegevens te blijven gebruiken op een wijze die juridisch is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Newsletterversand via Emarsys eMarketing Systems AG

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener Emarsys eMarketing Systems GmbH Märzstrasse 1, A-1150 Wenen ("Emarsys"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO) en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief (bv. e-mailadres) worden opgeslagen op servers van Emarsys in de EU.

Emarsys gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Bovendientechnische informatie wordt geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens. Een directe verwijzing naar een persoon is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wij hebben met Emarsys een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarbij wij Emarsys verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. U kunt het privacybeleid van Emarsys hier bekijken: https://emarsys.com/privacy-policy/

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als de goederen of diensten die u al in ons assortiment hebt gekocht.  Overeenkomstig met artikel § 7 paragraaf 3 UWG (een Duitse wet op oneerlijke mededinging) hoeven we hiervoor geen aparte toestemming van u te krijgen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 punt f) AVG. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mails. U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor worden alleen transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

Klant- en produktbeoordelingen

Op voorwaarde dat u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, vragen wij u om onze producten na aankoop te beoordelen. Daartoe wordt u naar een overeenkomstige pagina geleid. Wij publiceren geselecteerde beoordelingen op onze website en onze social media-kanalen. Deze informatie is wereldwijd toegankelijk en kan ook worden doorgestuurd. Wij raden u aan om, indien mogelijk, in de beoordeling geen verdere informatie te beschrijven aan de hand waarvan u geïdentificeerd zou kunnen worden.

Wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor klanten- en productevaluatiedoeleinden en om onze producten zo nodig verder te ontwikkelen. In individuele gevallen willen wij graag met u overleggen over uw evaluatie, en daarom kan het zijn dat er meer informatie wordt verwerkt. 

U kunt de verwerking te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Uw persoonsgegevens zullen dan worden gewist. Beoordelingen die door derden via sociale netwerken worden gedeeld, kunnen niet met terugwerkende kracht worden verwijderd.

Nieuwsbrieven sturen naar bestaande klanten
Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als de goederen of diensten die u al in ons assortiment hebt gekocht.  Overeenkomstig met artikel § 7 paragraaf 3 UWG (een Duitse wet op oneerlijke mededinging) hoeven we hiervoor geen aparte toestemming van u te krijgen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 punt f) AVG. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we je geen e-mails. U hebt het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor worden alleen transmissiekosten in overeenstemming met de basistarieven in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

8. Orderverwerking

Bij de afhandeling van uw bestelling werken wij samen met de onderstaande dienstverlener(s) voor volledige of gedeeltelijke ondersteuning bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden, zoals aangegeven in de onderstaande informatie, bepaalde persoonsgegevens doorgegeven. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt b), AVG.

De door ons verzamelde persoonsgegevens (naam, adresgegevens en e-mail) worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens geven wij in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover uitdrukkelijk in het onderstaande. De rechtsgrond voor het verstrekken van de gegevens is in dit geval artikel 6, lid 1, punt c), AVG.

Transport

Als de goederen worden geleverd door een transportbedrijf, dan geven we uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt a) AVG, zodat u geïnformeerd kan worden over een leverdatum en/of het verdere coördineren van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Indien hiervoor toestemming is gegeven, dan geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan het transportbedrijf ten behoeve van de levering overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, punt b) AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met het transportbedrijf of kennisgeving van levering niet mogelijk. Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij het transportbedrijf.

Onze transportdienstverleners:


9. Gebruik van betalingsdiensten
Adyen
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Adyen (zoals iDEAL), zal de betaling worden verwerkt via de payment service provider (PSP) Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie zullen doorgeven samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Artikel 6, paragraaf 1, punt b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de PSP Adyen en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel.

Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betaling verwerkt via de "Apple Pay"-functie van uw apparaat dat werkt met iOS, watchOS of macOS door een betaalkaart op te laden die is opgeslagen bij "Apple Pay". Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een betaling te autoriseren, moet je daarom een code invoeren die je eerder hebt opgegeven en deze verifiëren met behulp van de Face ID- of Touch ID-functie op je apparaat.

Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in versleutelde vorm doorgestuurd naar Apple. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de betaalkaart die is opgeslagen in Apple Pay om de betaling te verwerken. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betaalgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.Als persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens de beschreven transmissies, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de betalingsverwerking in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, punt b) AVG.Apple slaat geanonimiseerde transactiegegevens op, inclusief het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Deze anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. 

Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.Als je Apple Pay op je iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop af te ronden die je hebt gedaan via Safari op je Mac, communiceren de Mac en het autorisatie-apparaat via een versleuteld kanaal op de Apple servers. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Portemonnee & Apple Pay" en schakel "Betalingen op Mac toestaan" uit.Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027

ConCardis
Als u kiest voor betaling met uw creditcard via de betalingsdienstaanbieder ConCardis, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Duitsland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, punt b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder ConCardis en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van ConCardis vindt u op het volgende internetadres: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.

Klarna
Als u Klarna als betalingsservice selecteert, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB, https://www.klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, worden je persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringsmethode) doorgegeven aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles, mits je hier tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1 punt a) AVG. Bijgaand meer informatie over de kredietcheck van Klana: https://www.klarna.com/nl/klantenservice/voert-klarna-kredietcheck-uit-invloed-op-kredietscore

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als er scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid voor betrokkenen die gevestigd zijn in Nederland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy of voor betrokkenen in België https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_be/privacy.

Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1, punt f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als het resultaat van het kredietrapport scoringswaarden bevat, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-fullU kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

10. Samenwerkingsprojecten
myDNA Slim (mymuesli Edition)

11. Online-Marketing (incl. alle pixels, advertenties & Co.)

Facebook Pixel 

Facebook-pixel wordt gebruikt voor het creëren van "Custom Audiences". Ons online aanbod maakt gebruik van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). 

Als een gebruiker op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, wordt door Facebook-pixel een toevoeging aan de URL van onze gekoppelde pagina toegevoegd. Als onze site toestaat dat gegevens via pixels met Facebook worden gedeeld, wordt deze URL-parameter naar de browser van de gebruiker geschreven via een cookie die onze gekoppelde site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens door te sturen naar Facebook. Daarnaast wordt het "gehashte" en dus versleutelde e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd naar Facebook nadat de aankoop is voltooid.Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Facebook doorgeven (de zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en niet irritant zijn. Dit stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische doeleinden en marktonderzoek, door bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie").
We hebben ook automatische geavanceerde matching geactiveerd als onderdeel van de Facebook-pixel functie. Deze functie van Facebook-pixel stelt ons in staat om gehashte e-mails, namen, geslacht, stad, staat, postcode en geboortedatum of telefoonnummer als aanvullende informatie naar Facebook te sturen, mits u ons deze gegevens hebt verstrekt en hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze activering stelt ons in staat om reclamecampagnes op Facebook nog nauwkeuriger af te stemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten of producten.
De verzamelde gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op ons doorslaggevende legitieme belang in de evaluatie, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en onze reclamemaatregelen in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, punt f) AVG. De door Facebook gegenereerde informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een Facebook-server en daar opgeslagen; dit kan ook overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden. Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Facebook Conversions (aanvullend gedeelte over het gebruik van de Conversions API) 
Binnen ons online aanbod maken we ook gebruik van zogenaamde Facebook Conversions van Facebook. Als hiervoor expliciet toestemming is gegeven, kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd, nadat ze een advertentie op Facebook hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische doeleinden en marktonderzoek en kan mymuesli helpen om advertenties te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn over het algemeen anoniem voor mymuesli. Alleen het gehashte, en dus gecodeerde, e-mailadres en een browser-ID-cookie worden doorgegeven aan Facebook om de reclamecampagnes optimaal te kunnen meten. De gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). 
De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. De gegevensverwerking in verband met het gebruik van Facebook-conversies wordt uitdrukkelijk uitgevoerd op basis van toestemming overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1,punt a) AVG. De door Facebook gegenereerde informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Facebook en daar opgeslagen; dit kan ook overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS inhouden.

Facebook-Button

Je kunt op de hoogte blijven van actuele promoties, nieuws en aanbiedingen via onze Facebookpagina https://de-de.facebook.com/mymuesli. We hebben een link naar deze pagina op onze website geplaatst. Er worden geen gegevens doorgestuurd naar Meta wanneer je onze website bezoekt. Pas nadat u op de link hebt geklikt, worden er persoonlijke gegevens naar Meta verzonden. Als u al bent aangemeld bij Facebook, worden de verzonden gegevens gekoppeld aan uw profiel. Als u niet wilt dat dit gebeurt, raden wij u aan om u eerst uit te loggen bij Facebook.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid met Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland overeenkomstig artikel 26 AVG.

Google AdSense
Onze website maakt gebruik van Google AdSense, een web advertentie service van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals bezoekersverkeer op de website kan worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google AdSense wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Daarnaast wordt het gehashte en dus versleutelde e-mailadres van de gebruiker overgedragen aan Google.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via cookies en/of web beacons wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Artikel 6 pararaaf 1 punt a) AVG. Zonder deze toestemming wordt Google AdSense niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website.Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

12. AWIN Performance Advertising Netzwerk

Wij nemen deel aan het performance advertising-netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn Duitsland (hierna "AWIN"). Als onderdeel van zijn trackingdiensten slaat AWIN cookies op om transacties te documenteren (bijv. verkoopleads) op de eindapparaten van gebruikers die de websites of andere online diensten van zijn klanten bezoeken of gebruiken (bijv. inschrijven voor een nieuwsbrief of een online bestelling plaatsen). Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. 
In het kader van de Awin Pixel-functie wordt een eventueel gebruikte vouchercode als aanvullende informatie aan AWIN doorgegeven, mits u ons deze gegevens ter beschikking heeft gesteld en hiervoor toestemming heeft gegeven.Alleen de informatie over wanneer een bepaald advertentiemedium door een eindapparaat is aangeklikt, wordt in een cookie geplaatst. In de AWIN tracking cookies wordt een individuele reeks nummers opgeslagen, die niet kan worden toegewezen aan de individuele gebruiker, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of weergave) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de aanroepende browser.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1 punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN is te vinden in het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches

13. Sovendus Sales
Om een voucheraanbieding aan te bieden die op dat moment interessant voor u is, sturen we de hashwaarde van uw e-mailadres en je IP-adres in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm naar Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe Duitsland (Sovendus) (Art. 6 (1) punt f) AVG). De versleutelde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met eventuele bezwaren tegen reclame door Sovendus (Art. 21 paragraaf 3, Art. 6 paragraaf 1, punt c) AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiligingsdoeleinden en wordt over het algemeen na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6 (1) punt f) AVG). We geven ook het gepseudonimiseerde bestelnummer, de vouchercodes, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus voor factureringsdoeleinden (Art. 6 paragraaf 1, punt f) AVG). Als u geïnteresseerd bent in een voucher-aanbieding van Sovendus, er geen reclame technisch bezwaar is tegen uw e-mailadres en u alleen in dit geval op de weergegeven voucherbanner klikt, geven wij uw titel, naam, postcode, land en uw e-mailadres in gecodeerde vorm door aan Sovendus om de voucher op te stellen (Art. 6 lid 1, punten b & f) AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz.
- Sovendus SelectVoor de selectie van een actuele regionale voordeelaanbieding die voor u interessant is, geven wij uw gepseudonimiseerde en gecodeerde titel, geboortejaar, land, postcode, hashwaarde van het e-mailadres en uw IP-adres door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe Duitsland (Sovendus) op basis van ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 punt f) AVG. De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt ook gebruikt om rekening te houden met eventuele bezwaren tegen reclame door Sovendus (artikel 21 lid 3, artikel 6 lid 1 lit. c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt over het algemeen na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6 (1) (f) AVG).Wanneer u op een speciale aanbieding klikt, geven we ook uw naam, adresgegevens en e-mailadres in gecodeerde vorm door aan Sovendus om de gepersonaliseerde aanvraag voor de speciale aanbieding van de productaanbieder voor te bereiden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 b, lit. f) AVG.Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online informatie over gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz.
Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbHAls u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe Duitsland (Sovendus) en op de voucherbanner klikt, sturen wij uw e-mailadres in gecodeerde vorm naar Sovendus om de voucher voor te bereiden (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b, f) AVG). Voorafgaand hieraan wordt het IP-adres doorgegeven, dat door Sovendus uitsluitend wordt gebruikt voor gegevensbeveiliging en in de regel na zeven dagen wordt geanonimiseerd. We geven ook het gepseudonimiseerde bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus voor factureringsdoeleinden. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-informatie over gegevensbescherming op https://online.sovendus.com/online-datenschutzhinweise/.

14. Webanalysediensten

Google Analytics & Google Signals

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a) AVG. Google Analytics maakt gebruik van cookies.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.Wij maken ook gebruik van de technische extensie "Google Signals", die cross-device tracking mogelijk maakt.Hierdoor kan een individuele websitebezoeker worden toegewezen aan verschillende eindapparaten. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker zich bij het bezoeken van de website heeft aangemeld bij een Google-dienst en ook de optie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van zijn Google-account heeft geactiveerd.Als u geen gebruik wilt maken van "Google Signals", kunt u de optie "gepersonaliseerde advertenties" in de instellingen van uw Google-account deactiveren.U kunt de installatie van cookies voorkomen door de betreffende instellingen in uw browsersoftware te selecteren. U kunt ook de deactiveringsuitbreiding van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) gebruiken, mits deze beschikbaar is voor uw browser.Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u ophttp://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://policies.google.com/privacy.Wij gebruiken Google Analytics met de instelling "IP-adres anonimiseren".

Hotjar (hotjar Ltd.)
Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd op Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).
Deze tool kan worden gebruikt om bewegingen te volgen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt (zogenaamde heat maps). Het is bijvoorbeeld mogelijk om te herkennen hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. De tool maakt het ook mogelijk om direct feedback te krijgen van websitegebruikers. Op deze manier verkrijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze tool. We kunnen bijvoorbeeld alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrollt. Gebieden van de websites waar persoonlijke gegevens van u of derden worden weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar en zijn daarom op geen enkel moment traceerbaar.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

New Relic (New Relic Inc.)
Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst New Relic, die wordt beheerd door New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. New Relic wordt gebruikt voor het verzamelen, analyseren en opslaan van gepseudonimiseerde bezoekersgegevens. Voor hetzelfde doel kunnen op basis van deze gegevens gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden gemaakt en geëvalueerd. New Relic maakt gebruik van zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. Deze cookies dienen onder andere om de browser te herkennen en zo een nauwkeurigere bepaling van statistische gegevens mogelijk te maken. De IP-adresgegevens van de gebruiker worden ook verzameld, maar deze worden onmiddellijk na verzameling en vóór opslag gepseudonimiseerd om de mogelijkheid van persoonlijke identificatie uit te sluiten. In geen geval zal New Relic uw persoonsgegevens koppelen aan andere gegevens van New Relic.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

15. RETARGETING/ REMARKETING/REFERENTIERECLAME

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google tijdelijk uw persoonlijke gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.Meer informatie over de verwerking van Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sitesU kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door het downloaden en installeren van de browser plug-in van Google beschikbaar op de volgende linkhttps://www.google.com/settings/ads/onweb/Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier:https://www.google.com/policies/technologies/ads/Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Pinterest "retargeting" pixel

Op deze website is een pixel (Pinterest Tag) van Pinterest Europe Ltd (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest") geïntegreerd. Met behulp van deze pixel kan informatie over het surfgedrag van websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm verzameld, opgeslagen en geëvalueerd worden. De informatie kan worden toegewezen aan de persoon van de gebruiker met behulp van andere informatie die Pinterest over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van een account op het sociale netwerk "Pinterest". Pinterest gebruikt een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde reclamebanners op het Pinterest-account van de gebruiker. We hebben ook automatische geavanceerde matching geactiveerd als onderdeel van de Pinterest pixel functie. Als onderdeel van de Pinterest pixelfunctie worden het gehashte e-mailadres en het bestelnummer als aanvullende informatie naar Pinterest verzonden als u ons deze gegevens hebt verstrekt en uw toestemming hebt gegeven. Pinterest kan de via de pixel verzamelde gegevens ook combineren met andere gegevens die Pinterest heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest" en zo gepseudonimiseerde gebruikersprofielen creëren. 
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Pinterest-Tag Conversion-Tracking

Onze website maakt gebruik van de technologie voor het bijhouden van conversies "Pinterest Tag" van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").Als u onze website hebt bereikt via een pin op Pinterest, plaatsen we een cookie op uw computer die interageert met een "tag" die ook wordt geïmplementeerd in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.Als de gebruiker wordt doorgestuurd van een pin op Pinterest naar pagina's op deze website en de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde gebruikersacties die vooraf door ons zijn gedefinieerd en kan deze volgen (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, weergaven van productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Pinterest server via de Pinterest tag van de cookie, waarmee bepaalde informatie over de actie (waaronder het type actie, de tijd, het browsertype van het eindapparaat) wordt verzonden.Deze overdracht stelt Pinterest in staat om statistieken samen te stellen over het gebruiksgedrag op onze website na het doorsturen van een Pinterest Pin, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1 ount a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.

Snap Pixel (Snapchat)
Deze website maakt gebruik van de "Snapchat Pixel", een trackingtechnologie van het sociale netwerk Snapchat van Snap Inc, 63 Market Street, Venice, CA 90291, VS ("Snapchat").Als u onze website hebt bereikt via een advertentie op Snapchat, plaatsen we een cookie op uw computer die interageert met een JavaScript-code die ook door Snapchat wordt geïmplementeerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.Als de gebruiker vanuit een advertentie op Snapchat wordt doorgestuurd naar pagina's op deze website, registreert de pixel bepaalde gebruikersacties die vooraf door ons zijn gedefinieerd en kan deze volgen (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, weergaven van productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser een HTTP-verzoek van de cookie via de Snapchat-pixel naar de Snapchat-server, waarmee bepaalde informatie over de actie (inclusief type actie, tijd, browsertype van het eindapparaat) wordt verzonden.In het kader van de Snapchat-pixelfunctie worden de gehashte e-mail en het bestelnummer als aanvullende informatie naar Snapchat verzonden, mits u ons deze gegevens hebt verstrekt en hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze overdracht stelt Snapchat in staat om statistieken samen te stellen over het gebruiksgedrag op onze website na het doorsturen van een advertentie, die wij gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Snapchat voor het gebruik van de Snapchat Pixel ("Gegevensverwerkingsovereenkomst", beschikbaar op https://www.snap.com/es/terms/data-processing-agreement), die Snapchat verplicht om de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden. Snapchat geeft verzamelde gegevens over het algemeen door buiten de Europese Economische Ruimte en verwijst naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

TikTok Pixel
TikTok Wij gebruiken de zogenaamde "TikTok pixel" van de provider TikTok (voor EU: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH en TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ) op deze website. Dit is een code die we op onze website hebben geïmplementeerd. Met behulp van deze code wordt, als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, een verbinding tot stand gebracht met de servers van TikTok wanneer u onze website bezoekt, om uw gedrag op onze website te volgen. Als u bijvoorbeeld een product koopt op onze website, wordt de TikTok-pixel geactiveerd en worden uw acties op onze website opgeslagen in een of meer cookies. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst. Hieraan zijn geen kosten verbonden anders dan de basistarieven. Persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres en e-mailadres en andere informatie zoals apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem kunnen ook naar TikTok worden verzonden. TikTok gebruikt e-mail- of andere aanmeldings- of apparaatgegevens om de gebruikers van onze website te identificeren en hun acties toe te wijzen aan een TikTok-gebruikersaccount. TikTok gebruikt deze gegevens om gerichte en gepersonaliseerde reclame weer te geven aan zijn gebruikers en om op interesse gebaseerde gebruikersprofielen op te stellen. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet door ons worden ingezien en worden alleen door ons gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten. In principe worden uw gegevens binnen de EU of de EER verwerkt. Hiervoor is een overeenkomst inzake gegevensbescherming gesloten met TikTok. Als persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU of de EER, gebeurt dit in het kader van de modelcontracten van de Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. standaardcontractbepalingen). Je kunt het privacybeleid van TikTok hier vinden: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE

Web Extend van Emarsys

Deze website maakt gebruik van de dienst "Web Extend" van Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlijn, Duitsland, voor het beheer van klantencontacten en gerichte marketingmaatregelen.

"Web Extend" biedt een centrale database van alle klantcontacten en maakt het mogelijk om deze te organiseren in specifieke groepen. Informatie over bestellingen van opgeslagen klanten wordt ook opgeslagen en toegewezen aan de betreffende klant.Voor statistische en analysedoeleinden wordt de opgeslagen informatie over geplaatste bestellingen (inclusief bestelwaarde, hoeveelheid en bedrag) in geanonimiseerde vorm naar Emarsys verzonden en daar voor ons geëvalueerd. "Web Extend" verrijkt de bestaande databases alleen met verdere informatie over individueel gebruikersgedrag op onze website als hiervoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Op basis van een op cookies gebaseerde analyse kan bijvoorbeeld bepaalde informatie over reeds geplaatste bestellingen, maar ook over klikgebaseerde productinteresses worden verzameld, aan een opgeslagen contact worden toegewezen en vervolgens worden geanalyseerd. Al deze informatie wordt uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verwerkt.De evaluatie door cookies van "Web Extend" maakt het onder andere mogelijk om op interesses gebaseerde reclame weer te geven aan de betreffende contactpersoon op basis van het geanalyseerde gebruikersgedrag op onze website. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De contacten die zijn opgeslagen in de database kunnen zo advertenties te zien krijgen die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met hun respectieve product- en informatie-interesses.De gegevensverwerking in verband met het gebruik van Web Extend, die verder gaat dan het opslaan van contacten in de database en het verzenden van geanonimiseerde bestelgegevens uit de database, wordt alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1, punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "cookie consent tool" op de website te deactiveren.Wij hebben een orderverwerkingscontract met Emarsys afgesloten, waarin wij Emarsys verplichten de gegevens van bezoekers van onze website te beschermen en niet aan derden door te geven.

16. Pagina functionaliteiten

Gebruik van Youtube-Videos

Deze website maakt gebruik van de insluitingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "YouTube", die deel uitmaakt van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen begint met het opslaan van gebruikersinformatie wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "YouTube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "YouTube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken op te slaan, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je niet wilt dat je gegevens worden gekoppeld aan je YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.Ongeacht of de ingesloten video's worden afgespeeld, wordt elke keer dat deze website wordt bezocht een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, waardoor verdere gegevensverwerkingen zonder onze invloed in gang kunnen worden gezet.Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via de trackingpixel wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 pagraaf 1, punt a) AVG. Zonder deze toestemming worden YouTube-video's niet gebruikt tijdens je bezoek aan onze website.Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in het privacybeleid van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Gebruik van Vimeo-Videos
Plugins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten zijn op onze website geïntegreerd. Wanneer je een pagina op onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de Vimeo-servers. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo direct naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als je geen Vimeo-account hebt of momenteel niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt rechtstreeks van je browser naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.Als je bent aangemeld bij Vimeo, kan Vimeo je bezoek aan onze website direct koppelen aan je Vimeo-account. Als u met de plugins interageert (bijv. door op de startknop van een video te klikken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.Als je niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan je Vimeo-account toewijst, moet je uitloggen bij Vimeo voordat je onze website bezoekt.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.Het Google Analytics-trackingprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze website zijn ingesloten. Dit is Vimeo's eigen tracking, waartoe wij geen toegang hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies" voor trackingdoeleinden. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden doorgestuurd naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het uitlezen van informatie op het eindapparaat dat via de trackingpixel wordt gebruikt, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 punt a) AVG. Zonder deze toestemming worden Vimeo-video's niet gebruikt tijdens je bezoek aan onze website.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "cookie consent tool" op de website via alternatieve opties die u op de website worden meegedeeld.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of door misbruik door een machine en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 paragraaf, punt f AVG) op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in de VS.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

Chatbot voor mixaanbevelingen

U kunt op onze website van de Muesli Mix chatbot gebruikmaken, die wordt geleverd door Open AI. Elke chatsessie krijgt van ons een unieke chat-ID toegewezen en wordt door ons opgeslagen in combinatie met uw gebruikers-ID, mits u bent ingelogd. We slaan deze gegevens op om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, om je aanbevelingen op maat te geven en om de efficiëntie van de chatbot te verbeteren.
We geven geen persoonlijke gegevens door aan Open AI. Als je tegen onze instructies in persoonlijke gegevens invoert in de chat, doe je dat op eigen risico.

17. ChannelPilot

Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. Het wordt gebruikt op basis van Art. 6 paragraaf 1, lid 1 punt f) AVG. ChannelPilot gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals browsertype/versie, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres), tijd van het serververzoek, wordt meestal doorgestuurd naar een ChannelPilot server in Duitsland en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van ChannelPilot wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ChannelPilot. Bovendien wordt het IP-adres slechts tijdelijk voor een korte periode (meestal maximaal 24 uur) door ChannelPilot opgeslagen en daarna onherkenbaar gemaakt. Tussentijdse opslag vindt zonder uitzondering plaats om mogelijke klikfraude (botdetectie) te herkennen.

Namens de exploitant van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van verbonden online marketingkanalen zoals idealo.de of Google Shopping te evalueren. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan ChannelPilot en de verwerking van deze gegevens door ChannelPilot verhinderen door gebruik te maken van de opt-out optie die beschikbaar is op de volgende link: www.channelpilot.de/optout. In dit geval wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen van toepassing op de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met ChannelPilot vindt u op www.channelpilot.de/datenschutz.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Artikel 6 paragraaf 1 punt a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Sociale media

1. Facebook
 Als u de volgende link naar onze Facebook fanpagina volgt, stemt u ermee in dat a) de volgende gegevens worden doorgegeven aan Meta:De bestemming van de link (fanpagina), uw IP-adres, eventueel aanwezige cookies, de laatst bezochte pagina (deze pagina) indien van toepassing en b) we de gegevens die Meta ons verstrekt kunnen gebruiken als onderdeel van de dienst "Page Insights" om onze reclamemaatregelen op Facebook te optimaliseren.
We zijn verplicht om uw toestemming/bevestiging te registreren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. In dat geval bezoekt u onze fanpagina niet meer.

U bevestigt dat u lid bent van het sociale netwerk "Facebook" Ja, als Facebook-lid naar de fanpagina https://www.facebook.com/mymuesli
De Facebook-fanpagina die door ons wordt beheerd, dient alleen om te communiceren met gebruikers die al lid zijn van het Facebook-netwerk op een manier die voor hen handig is. Het is niet noodzakelijk of aanbevolen om lid te worden om met ons in contact te komen. We communiceren ook informatie of speciale aanbiedingen, zoals prijsvragen, via andere kanalen en u hebt de mogelijkheid om te solliciteren op vacatures die op Facebook zijn geplaatst via e-mail of door te linken naar ons vacatureportaal. Informatie hierover vindt u in ons privacybeleid op onze website: https://www.mymuesli.com/datenschutz in het gedeelte "Carrièreportaal & sollicitaties".

We beperken de toegang tot onze Facebook fanpagina echter niet door technische maatregelen, omdat we u de mogelijkheid willen geven om onze fanpagina te bezoeken, zelfs als u niet geregistreerd (ingelogd) bent bij Facebook.
Als lid van het sociale netwerk "Facebook" kunt u ons daarom ook volgen op onze Facebook-fanpagina. Persoonsgegevens worden door de provider Meta in het kader van de zogenaamde 'Insight'-dienst verwerkt en in samengevatte vorm (statistieken) aan ons ter beschikking gesteld. Dit kan ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, maar daar hebben wij geen invloed op.

De (technische) exploitant van de Facebook-diensten is Meta Platforms, Inc. ("Meta"), 1 Meta Way, Menlo Park, California 94025, VS of haar dochteronderneming, Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland - in deze tekst kortweg "Meta" genoemd.

Samen met Meta zijn we "gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking" krachtens artikel 26 AVG en hebben we een overeenkomst gesloten met Meta ("Page Insights Controller Addendum", zie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Krachtens deze overeenkomst verbindt Meta zich ertoe te voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens (met inbegrip van artikel 12 en 13 AVG, artikel 15 tot en met 22 AVG en artikel 32 tot en met 34 AVG). Daarnaast verstrekt Meta u de essentie van de overeenkomst (het Page Insights Addendum) (zie ook Controller_Addendum). Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door Meta worden verwerkt, noch informeert Meta ons buiten de "Informatie over Page Insights-gegevens" welke specifieke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe. Als Facebook-lid heeft u ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Meta en kunt u de omvang van de verwerking beïnvloeden door de juiste instellingen te maken in uw Facebook-gebruikersprofiel.

U moet zich ervan bewust zijn dat er verschillende risico's zijn voor u als gebruiker. Facebook biedt informatie over zijn privacybeleid op: www.facebook.com/policy.php.

Naast de omvang van de gegevensverzameling (bijvoorbeeld: "apparaatinformatie") vindt u ook het adres en andere contactmogelijkheden, bijvoorbeeld voor informatieaanvragen. Uw gegevens, uw apparaat (content) en uw gebruiksgedrag worden door Facebook geanalyseerd. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare technologieën of de opslag van IP-adressen gebruikt. De gegevens worden voornamelijk gebruikt voor reclamedoeleinden en marktonderzoek. Op basis van uw gebruikersprofiel ontvangt u reclame op maat binnen Facebook of op andere sites die gebruik kunnen maken van de door Facebook gebruikte technologieën.

Als geregistreerde gebruiker van de site wordt deze informatie ook onafhankelijk van het betreffende apparaat gebruikt. We kunnen de gegevens die ons door Meta worden verstrekt in het kader van de dienst 'Page Insights', die we niet op persoonlijke basis kunnen evalueren, gebruiken om onze reclamemaatregelen op Facebook te optimaliseren op basis van uw toestemming. 
Voor meer informatie hierover en over uw rechten als gebruiker/datasubject bij Facebook verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op: www.facebook.com/policy.php.

Uw rechten, in het bijzonder in overeenstemming met artikel 15 AVG, in verband met het gebruik van onze Facebook fanpagina:

Meta heeft zich er in het Controller_Addendum toe verbonden te voldoen aan alle verplichtingen op grond van artikel 15 tot en met 22 AVG (recht op: Toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, dataportabiliteit en bezwaar, evenals het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, indien van toepassing). Je kunt je rechten dus (sneller) rechtstreeks tegen Meta uitoefenen. Meer informatie hierover vindt u op de Facebook fanpagina. Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, sturen we uw verzoek binnen zeven dagen door naar Meta. Meta heeft zich verplicht om te reageren.

Voor zover wij nog onderworpen zijn aan informatieverplichtingen, vindt u de relevante informatie in ons privacybeleid. Daarin wordt ook uitgelegd hoe u uw rechten tegenover ons kunt uitoefenen. We gaan ervan uit - maar hebben geen gedetailleerde kennis van de omvang van de gegevensverwerking door Meta, noch kunnen we er invloed op uitoefenen - dat Meta uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die wordt gerechtvaardigd door het gebruikerscontract (lidmaatschap) met Meta of die uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG) noodzakelijk heeft gemaakt. Wij zijn niet in staat om een dergelijke toestemming die u vooraf aan Meta hebt gegeven te controleren of om een verklaring van toestemming aan Meta te sturen.

2. Instagram
Als je de volgende link naar onze Instagram fanpagina volgt, stem je ermee in dat a) de volgende gegevens worden doorgegeven aan Meta: De bestemming van de link (fanpagina), je IP-adres, eventueel aanwezige cookies, de laatst bezochte pagina (deze pagina) indien van toepassing en b) we de gegevens die Meta ons verstrekt kunnen gebruiken als onderdeel van de dienst "Page Insights" om onze reclamemaatregelen op Instagram te optimaliseren. We zijn verplicht om uw toestemming/bevestiging te registreren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. In dat geval bezoekt u onze fanpagina niet meer en bevestigt u dat u lid bent van het sociale netwerk "Instagram".  Ja, als Instagram-lid naar de fanpagina https://www.instagram.com/mymuesli/

De Instagram-fanpagina die door ons wordt beheerd, dient alleen om te communiceren met gebruikers die al lid zijn van het Facebook-netwerk op een manier die voor hen handig is. Het is niet nodig of aanbevolen om lid te worden om met ons in contact te komen. We communiceren ook informatie of speciale aanbiedingen, zoals prijsvragen, via andere kanalen. Je hebt de mogelijkheid om te solliciteren op vacatures op Instagram via e-mail of door te linken naar ons vacatureportaal. Informatie hierover is te vinden in ons privacybeleid op onze website: https://www.mymuesli.com/datenschutz in het gedeelte "Carrièreportaal & sollicitaties".

We beperken de toegang tot onze Instagram fanpagina echter niet door middel van technische maatregelen, omdat we je de mogelijkheid willen geven om onze fanpagina te bezoeken, zelfs als je niet geregistreerd (ingelogd) bent bij Instagram. Als lid van het sociale netwerk "Instagram" kunt u ons daarom ook volgen op onze Instagram-fanpagina. Persoonsgegevens worden door Meta verwerkt in het kader van de zogenaamde 'Insight'-dienst en in samengevatte vorm (statistieken) aan ons ter beschikking gesteld. Dit kan ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvinden, maar daar hebben wij geen controle over. De (technische) exploitant van de Facebook-diensten is Meta Platforms, Inc. ("Meta"), 1 Meta Way, Menlo Park, California 94025, VS of haar dochteronderneming, Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland - in deze tekst kortweg "Meta" genoemd. Samen met Meta zijn we "gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking" krachtens artikel 26 AVG en hebben we een overeenkomst gesloten met Meta ("Page Insights addendum met betrekking tot de verantwoordelijke voor de verwerking", zie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).  Krachtens deze overeenkomst verbindt Meta zich ertoe te voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens (met inbegrip van artikel 12 en 13 AVG, artikel 15 tot en met 22 AVG en artikel 32 tot en met 34 AVG). Daarnaast verstrekt Meta je de essentie van de overeenkomst (het Page Insights Addendum) (zie ook Controller_Addendum). Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door Meta worden verwerkt, noch informeert Meta ons buiten de "Informatie over Page Insights Data" welke specifieke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe. Als lid van Instagram heb je ingestemd met de verwerking van je persoonsgegevens door Meta en kun je de omvang van de verwerking beïnvloeden door de juiste instellingen te maken in je Instagram-gebruikersprofiel. U moet zich ervan bewust zijn dat er verschillende risico's zijn voor u als gebruiker. Instagram biedt informatie over zijn privacybeleid op: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Daar vindt u de omvang van de gegevensverzameling (bijvoorbeeld: "apparaatinformatie"), evenals het adres en andere contactmogelijkheden, bijvoorbeeld voor informatieaanvragen. Uw gegevens, uw apparaat (inhoud) en uw gebruiksgedrag worden door Instagram geanalyseerd. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare technologieën of de opslag van IP-adressen gebruikt. De gegevens worden voornamelijk gebruikt voor reclamedoeleinden en marktonderzoek. Op basis van uw gebruikersprofiel ontvangt u reclame op maat binnen Instagram of op andere sites die gebruik kunnen maken van de door Instagram gebruikte technologieën.

Als geregistreerde gebruiker van de site wordt deze informatie ook onafhankelijk van het betreffende apparaat gebruikt. We kunnen de gegevens die ons door Meta worden verstrekt in het kader van de dienst 'Page Insights', die we niet op persoonlijke basis kunnen evalueren, gebruiken om onze reclamemaatregelen op Instagram te optimaliseren op basis van uw toestemming. Voor meer informatie hierover en over uw gebruikers-/gegevensonderwerprechten bij Instagram, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram op: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Uw rechten, in het bijzonder in overeenstemming met artikel 15 AVG in verband met het gebruik van onze Instagram fanpagina: Meta heeft zich er in het Controller_Addendum toe verbonden te voldoen aan alle verplichtingen op grond van artikel 15 tot en met 22 AVG (recht op: Toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en bezwaar, evenals het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, indien van toepassing). U kunt uw rechten dus (sneller) rechtstreeks uitoefenen tegen Meta. Meer informatie hierover vind u op de Instagram fanpagina. Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, sturen we uw verzoek binnen zeven dagen door naar Meta. Meta heeft toegezegd te reageren, en voor zover we nog onderworpen zijn aan informatieverplichtingen, vind u de relevante informatie in ons privacybeleid. Daarin wordt ook uitgelegd hoe u uw rechten tegenover ons kunt uitoefenen. We gaan ervan uit - maar hebben geen gedetailleerde kennis van de omvang van de gegevensverwerking door Meta, noch kunnen we er invloed op uitoefenen - dat Meta uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die wordt gerechtvaardigd door het gebruikerscontract (lidmaatschap) met Meta of uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR) noodzakelijk heeft gemaakt. Wij zijn niet in staat om een dergelijke toestemming die u vooraf aan Meta hebt gegeven te controleren of om een verklaring van toestemming aan Meta te sturen.
 
3. LinkedIn
We gebruiken het technische platform en de diensten van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, voor ons LinkedIn-kanaal https://www.linkedin.com/company/mymuesli/. Het doel van de bedrijfspagina die we beheren is om te communiceren met gebruikers die al lid zijn van het LinkedIn-netwerk op een manier die voor hen handig is. Dit is ook ons legitieme belang in de context van gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Het is noch noodzakelijk, noch aanbevolen door ons om daar lid te worden om contact met ons op te nemen. We communiceren ook informatie of speciale aanbiedingen via andere kanalen. U hebt de mogelijkheid om te solliciteren op vacatures die op LinkedIn zijn geplaatst via e-mail of door te linken naar ons vacatureportaal. Informatie hierover kunt u vinden in ons privacybeleid op onze website: https://www.mymuesli.com/datenschutz in het gedeelte "Carrièreportaal & sollicitaties".We willen erop wijzen dat u deze LinkedIn pagina en haar functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bv. commentaar geven, delen, beoordelen). Wanneer u onze LinkedIn pagina bezoekt, verzamelt LinkedIn onder andere uw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de LinkedIn pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de LinkedIn pagina. LinkedIn geeft hierover meer informatie op de volgende link: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?Die Gegevens die in deze context over u worden verzameld, worden ook verwerkt door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS, dat deel uitmaakt van de Microsoft Group, en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. LinkedIn beschrijft in algemene termen welke informatie LinkedIn ontvangt en hoe die gebruikt wordt in haar richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vind u ook informatie over hoe LinkedIn te contacteren en over de instellingsmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar op de volgende link: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?LinkedIn geeft niet onomstotelijk en duidelijk aan hoe LinkedIn de gegevens van bezoeken aan LinkedIn pagina's voor haar eigen doeleinden gebruikt, in welke mate activiteiten op de LinkedIn pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang LinkedIn deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de LinkedIn pagina aan derden worden doorgegeven. Wanneer u een LinkedIn pagina bezoekt, wordt het IP-adres dat aan uw apparaat is toegewezen, aan LinkedIn doorgegeven. Volgens LinkedIn wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. LinkedIn slaat ook informatie op over de eindtoestellen van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de "login notification" functie); LinkedIn kan op die manier IP-adressen aan individuele gebruikers toewijzen. Als u momenteel als gebruiker bij LinkedIn bent ingelogd, wordt er een cookie met uw LinkedIn ID op uw eindtoestel opgeslagen. Hierdoor kan LinkedIn nagaan dat u deze pagina bezocht hebt en hoe u ze gebruikt hebt. Dit geldt ook voor alle andere LinkedIn pagina's. LinkedIn knoppen die in websites geïntegreerd zijn, stellen LinkedIn in staat om uw bezoeken aan deze websites te registreren en ze aan uw LinkedIn profiel toe te wijzen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u aangepaste inhoud of advertenties aan te bieden. Als u dit wil vermijden, moet u uitloggen bij LinkedIn of de "blijf ingelogd" functie uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw opstarten. Dit zal LinkedIn informatie verwijderen die gebruikt kan worden om u rechtstreeks te identificeren. Hierdoor kunt u onze LinkedIn pagina gebruiken zonder uw LinkedIn identificatie te onthullen. Als u interactieve functies op de pagina opent (zoals liken, commentaar geven, delen, berichten), verschijnt er een LinkedIn inlogscherm. Zodra u ingelogd bent, bent u opnieuw herkenbaar voor LinkedIn als een specifieke gebruiker en kunt u informatie vinden over hoe u bestaande informatie over u kunt beheren of verwijderen op de volgende LinkedIn support pagina's: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? Wij als de aanbieder van de informatiedienst, verzamelen of verwerken wij geen andere gegevens van uw gebruik van onze dienst.

4. Pinterest
We onderhouden een online aanwezigheid (https://www.pinterest.de/mymuesli/) op het sociale netwerk Pinterest (het "Pinterest profiel") om klanten en geïnteresseerden die daar actief zijn gemakkelijk te bereiken en hen te informeren over nieuwe diensten, inhoud en nieuws over ons bedrijf in een vertrouwd, aantrekkelijk mediaformaat. Pinterest biedt geïnteresseerde gebruikers de mogelijkheid om onze producten, aanbevelingen en content op te slaan in hun Pinterest account zodat ze deze op elk moment gemakkelijk kunnen terugvinden en kunnen zoeken naar gerelateerde of aanvullende content van ons en derden. Via ons Pinterest profiel willen we in de eerste plaats gebruikers bereiken die deze functionaliteiten van het Pinterest platform waarderen. terwijl u ons Pinterest profiel of het profiel van een derde op Pinterest bekijkt en de posts (zogenaamde "pins") aldaar, verzamelt Pinterest informatie over uw interacties met de profielen en content en verwerkt deze informatie zelfstandig voor haar eigen doeleinden in overeenstemming met het Pinterest privacybeleid https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.Dieser Service wordt geleverd op het technische platform en door middel van de diensten van Pinterest Inc, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten (hierna "Pinterest" genoemd) en wordt uitgevoerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Als u de pagina opent en tegelijkertijd bent ingelogd op uw Pinterest account, kan Pinterest uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Pinterest account.Als u niet wilt dat Pinterest uw gegevens koppelt aan uw account, moet u zich afmelden bij Pinterest voordat u onze website bezoekt.We willen u erop wijzen dat u de aangeboden Pinterest service op eigen verantwoordelijkheid gebruikt en dat we op dit moment niet op de hoogte zijn van alle details van de gegevensverwerking bij Pinterest. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. delen, commentaar geven).Informatie over het doel en de omvang van de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Die gegevens die over u worden verzameld wanneer u de service gebruikt, worden verwerkt door Pinterest en doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Wij hebben geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die door de aanbieder worden verwerkt, het type verwerking en gebruik of de overdracht van deze gegevens aan derden, met name aan landen buiten de Europese Unie.  Wanneer u de Dienst bezoekt, kunnen cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, webbakens en lokale opslag worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Dienst en om u functies aan te bieden.  Daarnaast kunnen adverteerders of andere partners van de provider cookies of vergelijkbare technologieën op uw apparaat plaatsen.  Informatie over de contactopties van de aanbieder, evenals de manier waarop de aanbieder de gegevens van uw bezoek aan de dienst voor eigen doeleinden gebruikt of aan derden doorgeeft, kunt u ook vinden in het privacybeleid van de dienst https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.Informationen. U kunt ook te weten komen hoe u informatie over uzelf kunt beheren of verwijderen op https://policy.pinterest. com/nl/privacy-policy.mymuesli verzamelt en verwerkt ook de volgende gegevens uit uw gebruik van de dienst: de gegevens die u invoert op Pinterest, in het bijzonder uw gebruikersnaam en de inhoud die onder uw account wordt gepubliceerd, worden door ons verwerkt voor zover wij deze opnemen in ons aanbod en toegankelijk maken voor onze volgers op basis van ons legitieme belang op grond van Artikel 6 paragraaf 1, punt f) AVG.

5. TikTok

De inhoud van onze TikTok fanpagina (https://www.tiktok.com/@mymuesli?lang=nl-DE) valt onder de verantwoordelijkheid van mymuesli AG, en wanneer u onze fanpagina bezoekt, verzamelt TikTok, als verantwoordelijke partij, persoonlijke gegevens van gebruikers, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. TikTok kan ook dergelijke gegevens verzamelen van bezoekers van deze fanpagina die niet zijn ingelogd of geregistreerd bij TikTok. Informatie over gegevensverzameling en verdere verwerking door TikTok is te vinden in het privacybeleid van TikTok, en we kunnen niet nagaan welke gebruikersgegevens TikTok verzamelt. We hebben ook geen volledige toegang tot de verzamelde gegevens of uw profielgegevens. We kunnen alleen de openbare informatie in uw profiel zien. Jij bepaalt wat dit specifiek is in uw TikTok-instellingen. In uw TikTok-instellingen heb u ook de mogelijkheid om uw "likes" actief te verbergen of de fanpagina te unfollowen. Uw profiel verschijnt dan niet meer in de lijst met fans van onze fanpagina.Wij ontvangen anonieme statistieken van TikTok over het gebruik en de inzet van de fanpagina. De volgende informatie wordt hier bijvoorbeeld verstrekt:Volgers: Aantal mensen die ons volgen - inclusief groei en ontwikkeling over een bepaalde tijdspanne.Bereik: Aantal mensen die een specifieke post zien. Aantal interacties met een bericht. Hieruit kunnen we bijvoorbeeld afleiden welke inhoud beter wordt ontvangen door de community dan andere. Advertentieprestaties: Wat kost een klik ons? Hoeveel mensen hebben een advertentie gezien? Demografie: Gemiddelde leeftijd van bezoekers, geslacht, woonplaats, taal, etc. We gebruiken deze statistieken, waaruit we geen conclusies kunnen trekken over individuele gebruikers, om ons online aanbod op TikTok voortdurend te verbeteren en om beter in te spelen op de interesses van onze gebruikers. We kunnen de statistische gegevens niet koppelen aan de profielgegevens van onze fans. U kunt uw TikTok-instellingen gebruiken om te beslissen hoe gerichte reclame aan u wordt weergegeven.

Wij ontvangen persoonsgegevens via TikTok als u ons dit actief meedeelt via een persoonlijk bericht op TikTok. We gebruiken uw gegevens (bijv. voornaam, achternaam, mueslivoorkeuren) om te reageren op uw verzoek in onze klantenservice en dus op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van Artikel 6 paragraaf 1, punt f) AVG. Uw gegevens worden voor dit doel opgeslagen in onze systemen. We ontvangen ook persoonsgegevens via TikTok als u een formulier met vooraf ingevulde velden met gegevens uit uw profiel gebruikt om de gegevens aan ons door te geven en de gegevens actief naar ons verzendt door op een knop te klikken, en we gebruiken uw gegevens bij het gebruik van de chatfunctie om uw vraag te beantwoorden. De verkoop- en klantenservicegegevens die op deze manier worden verzameld, worden gebruikt om contact met u op te nemen om u te voorzien van de informatie die u nodig hebt. Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door ons en uw rechten vindt u in onze informatie over gegevensbescherming op onze website: https://www.mymuesli.com/datenschutz.

6. Youtube

We beheren een YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/user/mymuesliDOTcom. Onze aanwezigheid op YouTube wordt verzorgd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS (hierna te noemen "YouTube"). YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited (hierna te noemen "Google"). We beheren onze YouTube-aanwezigheid met een bijbehorend gebruikersaccount en als u bent ingelogd met uw persoonlijke YouTube-profiel, kunt u met ons communiceren via onze YouTube-aanwezigheid (bijv. delen, liken, liken, becommentariëren). In dit geval worden uw gegevens door YouTube verzameld en aan ons ter beschikking gesteld (bijv. uw gebruikersnaam en profielfoto). Dit kan ook opslag en verdere verwerking door ons inhouden. Uw gegevens worden echter niet opgeslagen op onze eigen systemen, noch worden deze gegevens systematisch verwerkt, afgezien van een incidentele bevestiging; we gebruiken deze gegevens om video's ter illustratie van de aangeboden producten aan te bieden.Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 6, paragraaf 1, punt f) AVG. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het doel om de YouTube-aanwezigheid en de daar gepubliceerde inhoud te optimaliseren. Meer informatie over gegevensverwerking door YouTube is te vinden in het privacybeleid van Google op de volgende link: https://policies.google.com/privacyDe gegevens die bij de toegang tot en het gebruik van de YouTube-website worden verzameld, worden door ons niet op onze eigen systemen opgeslagen. De gegevens worden door Google opgeslagen in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid. Meer informatie hierover vind u direct bij Google: https://policies.google.com/privacyDie De gegevens die bij het oproepen en het gebruik van de YouTube-website worden verzameld, worden doorgestuurd naar de server van YouTube in de VS en daar opgeslagen. Google en zijn dochterondernemingen zijn momenteel gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework en hebben dus een adequaat niveau van gegevensbescherming, en uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan personen bij de controller die betrokken zijn bij de verwerking.

mymuesli-Friends-Card-Programma

Als u deelneemt aan ons mymuesli-Friends Card programma, gebeurt dit op basis van de toestemming die u geeft bij de aanvraag. De gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de klantenkaart en, afhankelijk van de communicatiekanalen die u bij de aanvraag hebt opgegeven, voor het ontvangen van de nieuwsbrief, telefonische informatie of informatie per post. Het tegoed wordt ook meegedeeld via de nieuwsbrief. Meer informatie over directe reclame en de verzending van onze nieuwsbrief vindt u onder punt 6 van ons privacybeleid. U kunt uw abonnement te allen tijde herroepen of opzeggen met werking voor de toekomst. U kunt uw opzegging het beste per e-mail sturen naar support@mymuesli.com. Behalve de gebruikelijke communicatiekosten zijn er geen verdere kosten.

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan medewerkers van mymuesli die betrokken zijn bij de verwerking van de klantenkaart, alsmede aan eventuele dienstverleners die bij de verwerking betrokken zijn. Met de betreffende dienstverleners is een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten.Uw gegevens worden voor de duur van uw deelname aan het mymuesli-Friends Card-programma opgeslagen en na herroeping of beëindiging van uw deelname gewist.Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden voor klantenkaarten.

CARRIÈREPORTAAL & SOLLICITATIES

Online solliciteren via een formulier

Via onze website bieden we sollicitanten de mogelijkheid om online te solliciteren via een formulier. Om te worden opgenomen in de sollicitatieprocedure moeten sollicitanten ons via het formulier alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie.

De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) en prestatiegerelateerde bewijzen van de vereiste kwalificaties voor de functie. Daarnaast kunnen gezondheidsgerelateerde gegevens worden gevraagd, die in het belang van de sociale bescherming van de sollicitant speciale aandacht verdienen op grond van de arbeids- en sociale wetgeving.

Bij het verzenden van het formulier worden de gegevens van de sollicitant in overeenstemming met de stand van de techniek in gecodeerde vorm aan ons doorgegeven, door ons opgeslagen en uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de sollicitatie geanalyseerd.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is over het algemeen artikel 6 paragraaf 1 punt b) AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met §26 paragraaf 1 BDSG), in die zin dat de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.
Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) worden opgevraagd bij sollicitanten, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 9 paragraaf 2 punt b) AVG, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op Artikel 9 paragraaf 1 punt h) AVG indien deze wordt uitgevoerd ten behoeve van preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant, voor medische diagnostiek, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van stelsels en diensten voor gezondheids- of sociale zorg.Als de sollicitant niet wordt geselecteerd in de loop van de hierboven beschreven evaluatie of als een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden de op het formulier ingediende gegevens uiterlijk na 6 maanden verwijderd na een overeenkomstige kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.
In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van artikel 6 paragraaf 1 punt b) AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met artikel 26 paragraaf 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Solliciteren naar vacatures per e-mail

We adverteren actuele vacatures op onze website in een apart gedeelte, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het aangegeven contactadres. Om te worden opgenomen in de sollicitatieprocedure moeten sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie.De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefonische of elektronische contactgegevens) en prestatiegerelateerde bewijzen van de kwalificaties die voor een functie vereist zijn. Daarnaast kunnen gezondheidsgerelateerde gegevens worden gevraagd, die in het belang van de sociale bescherming van de sollicitant speciale aandacht verdienen onder de arbeids- en sociale wetgeving.Raadpleeg de betreffende personeelsadvertentie om te zien welke onderdelen een sollicitatie in individuele gevallen moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze onderdelen per e-mail moeten worden ingediend.

Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailadres is verstuurd, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en geanalyseerd, uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de sollicitatie. Voor eventuele vragen die tijdens de verwerking ontstaan, kunnen we ervoor kiezen om het e-mailadres te gebruiken dat de sollicitant bij zijn sollicitatie heeft opgegeven of een opgegeven telefoonnummer.De rechtsgrondslag voor deze verwerking, inclusief contact voor vragen, is over het algemeen Artikel 6 paragraaf 1, punt b) AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 para. 1 BDSG), in die zin dat het sollicitatieproces wordt beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van Artikel 9 lid 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar gehandicapte) worden opgevraagd bij sollicitanten, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Artikel 9 lid 2, punt b. AVG, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op Artikel 9 paragraaf 1, punt h) AVG als deze wordt uitgevoerd voor preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant, voor medische diagnostiek, gezondheids- of sociale zorg of behandeling of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.Als de sollicitant niet wordt geselecteerd in de loop van de hierboven beschreven evaluatie of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn of haar gegevens die per e-mail zijn verzonden en alle elektronische correspondentie, inclusief de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk na 6 maanden verwijderd na een overeenkomstige kennisgeving. Deze periode is gebaseerd op ons legitieme belang om eventuele vervolgvragen met betrekking tot de sollicitatie te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van Artikel 6 par. 1 lit. b GDPR (voor verwerking in Duitsland in combinatie met §26 paragraaf 1 BDSG) ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

We verwerken jouw persoonlijke gegevens die je op het carrièreportaal hebt verzameld alleen voor het verwerken van sollicitaties. Helaas is het niet mogelijk om je sollicitatie te verwerken zonder bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Je gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die in de toestemming zijn gespecificeerd, als je daarvoor apart toestemming hebt gegeven.De verstrekte gegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de HR-afdeling en de relevante afdelingen waarvoor u solliciteert. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan dochterondernemingen van mymuesli als u solliciteert naar een functie die door een dochteronderneming wordt geadverteerd.Als je toestemming hebt gegeven om je sollicitatie naar andere afdelingen te sturen, gebeurt dit alleen als onderdeel van de sollicitatieprocedure.CarrièreportaalHet carrièreportaal van mymuesli GmbH wordt namens ons beheerd door SIMPLEXIS GmbH. SIMPLEXIS GmbH en haar medewerkers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding conform artikel 29 AVG en hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is.

Sollicitatiegesprekken
We kunnen gebruikmaken van virtuele sollicitatiegesprekken met Google Meet op basis van ons legitieme belang, zodat we een eerste indruk kunnen krijgen zonder de kandidaat persoonlijk te ontmoeten. Een kleine hoeveelheid persoonlijke gegevens van de sollicitant (bijv. loginnaam, IP-adres) kan worden verzonden naar servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google") in de VS.Google is gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst en verplicht zich te voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). We hebben ook een contract voor orderverwerking afgesloten met Google.

Mogelijkheid om deel te nemen aan enquêtes
We willen ons wervingsproces voortdurend verbeteren en bieden je de mogelijkheid om deel te nemen aan relevante enquêtes. Je kunt je feedback geven op onze mymuesli-banenpagina. De enquêtes zelf zijn volledig anoniem, vrijwillig en hebben geen invloed op het sollicitatieproces.

Opslagduur
Uw gegevens worden verwijderd zodra aan het doel is voldaan, d.w.z. gewoonlijk onmiddellijk nadat is besloten de geadverteerde functie te vervullen, maar niet later dan 9 maanden daarna, tenzij toestemming is gegeven om de sollicitatie te bewaren voor andere huidige of toekomstige vacatures.


Uw rechten als betrokkene
Uw rechten, in het bijzonder in overeenstemming met artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

In principe hebt u het recht om:

 • gratis informatie op te vragen over de door ons verwerkte gegevens,
 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • indien van toepassing, de (categorieën van) ontvanger(s) aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt (met inbegrip van, indien van toepassing, passende waarborgen wanneer de persoonsgegevens buiten de EU worden doorgegeven) en, indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen,
 • en, indien van toepassing, de oorsprong van de gegevens.
 • U kunt het recht hebben op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door ons. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen voornoemde verwerking.
 • Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er zijn voor u geen andere kosten verbonden dan de basistarieven.

Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Indien nodig zullen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. Het staat u ook vrij om gebruik te maken van uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.