Algemene voorwaarden voor deelname aan de klantenaccount en mymuesli Club 


§1 Toepassingsgebied

1.1 Deze Deelnamevoorwaarden voor de mymuesli Club van mymuesli ("Deelnamevoorwaarden") zijn van toepassing in aanvulling op onze Algemene Voorwaarden ("AV"; beschikbaar op https://nl.mymuesli.com/terms) en regelen ook onze contractuele relatie als je een klantenaccount bij ons aanmaakt. Wanneer je een klantenaccount aanmaakt, registreer je jezelf ook voor onze mymuesli Club. Bij mymuesli kan ook zonder klantenaccount worden besteld. In dat geval word je echter geen lid van de mymuesli Club. 

1.2 Dit aanbod is niet gericht tot ondernemers in de zin van § 14 BGB. Dit betekent: Om bij ons een klantenaccount aan te maken en lid te worden van de mymuesli Club, moet je een consument zijn in de zin van §13 BGB, d.w.z. een natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch overwegend commercieel noch overwegend zelfstandig zijn.

1.3 Tenzij in deze Deelnamevoorwaarden anders is bepaald, zijn de bepalingen en definities in de AV ook van toepassing op deze Deelnamevoorwaarden. Indien deze Deelnamevoorwaarden en de AV elkaar tegenspreken, hebben de bepalingen in deze Deelnamevoorwaarden voorrang. 

1.4 De op dat moment geldende Deelnamevoorwaarden zijn voor u beschikbaar op https://nl.mymuesli.com/club/voorwaarden tijdens de registratie- en bestelprocedure en op elk ander moment en kunnen daar door u worden opgeslagen en uitgeprint. Wij slaan de tekst van het contract niet op.


§2 Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van dit contract is het aanmaken van uw klantenaccount op onze website en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om te profiteren van onze mymuesli Club. Beide zijn gratis en niet gekoppeld aan een aankoop.


§3 Sluiting van de overeenkomst en registratie

3.1 Om een klantenaccount bij mymuesli aan te maken, moet je je registreren. Een persoon mag slechts één klantenrekening bij ons hebben. Je kunt jouw bestaande klantenaccount gebruiken om lid te worden van de mymuesli Club. Je hoeft verder niets te doen, want wij koppelen deze deelname automatisch aan alle geregistreerde klantenaccounts wanneer wij onze mymuesli Club lanceren. Als je inlogt, kun je zien of jouw deelname succesvol is geweest door jouw puntensaldo te zien in de Loyalty Wallet linksonder op de mymuesli startpagina.


3.2 De registratiemogelijkheid in de webshop vormt een bindend aanbod van mymuesli om een klantenaccount aan te maken. Door de optie "Nu registreren" op de website of als onderdeel van het bestelproces te selecteren, alle gevraagde informatie te verstrekken, jouw e-mailadres in te voeren en een wachtwoord te kiezen voor jouw klantenaccount ("Inloggegevens"), de AV en deze Deelnamevoorwaarden te accepteren en op de knop "Een account aanmaken" te klikken, accepteer je het aanbod om een klantenaccount aan te maken en deel te nemen aan onze mymuesli Club ("Contractafsluiting"). 

3.3 Totdat je op de knop "Een account aanmaken" klikt, kunt je jouw registratie op elk moment annuleren of de verstrekte informatie wijzigen door de in de verschillende velden verstrekte informatie te wissen, aan te vullen of te corrigeren, of door jouw webbrowser of tabblad te sluiten. Na voltooiing van het registratieproces kun je jouw verstrekte informatie in jouw persoonlijke klantenrekening te allen tijde wijzigen.

3.4 Onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst sturen wij je een e-mail naar het adres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven en bevestigen wij jouw succesvolle registratie ("bevestigingsmail voor de klantenaccount"). Deze bevestigingsmail voor het klantenaccount bevat een activeringslink waarmee je jouw klantenaccount en daarmee jouw deelname aan de mymuesli Club kunt activeren. De activering van uw klantenrekening betekent de voltooiing van de registratie en is daarvoor verplicht.


§4 Lidmaatschap van de mymuesli Club

4.1 Als lid van onze mymuesli club heb je de mogelijkheid om vouchers en beloningen te ontvangen wanneer je producten koopt op onze website. Het bedrag dat je voor jouw aankopen betaalt, wordt omgezet in punten die op jouw klantenaccount worden bijgeschreven.


4.2 De punten worden berekend op basis van het totale bedrag dat voor de desbetreffende aankoop moet worden betaald. Voor elke volle 1,00 euro van het totaal te betalen bedrag voor de respectievelijke aankoop, zullen 10 punten op jouw klantenaccount worden bijgeschreven.

4.3 De punten zullen uiterlijk 14 dagen na de desbetreffende aankoop op het klantenaccount worden bijgeschreven. In geval van een terugboeking van de aankoop worden de punten die je voor de aankoop hebt gebruikt en die bij de betreffende aankoop zijn bijgeschreven, van jouw puntenrekening afgetrokken.

4.4 Punten kunnen alleen persoonlijk worden gebruikt en kunnen niet worden overgedragen aan andere personen. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

4.5 Wij zullen jouw rang bepalen op basis van de punten die op jouw account zijn bijgeschreven. Het bereiken van de rangen wordt geassocieerd met rangspecifieke beloningen en voordelen. Er zijn drie rangen / niveaus in de mymuesli Club (Muesli Fan, Muesli Lover, Muesli Hero), die elk gekoppeld zijn aan een drempelwaarde van punten. Afhankelijk van de rang die je al hebt bereikt, profiteer je van verschillende voordelen. Meer informatie over de verschillende rangen, de drempelwaarden en de bijbehorende beloningen vind je op https://nl.mymuesli.com/club of in jouw mymuesli Club Wallet.

4.6 Jouw punten worden voor de komende 12 maanden bewaard. Als je niet opnieuw koopt of anderszins geen punten verzamelt binnen deze tijd, vervallen ze en zak je naar de laagste rang. Je kunt op elk moment hoger komen door opnieuw punten te verzamelen. 

4.7 Je kunt jouw punten op elk gewenst moment inwisselen voor alle vouchers en beloningen die beschikbaar zijn in jouw mymuesli Club Wallet en deze vervolgens toevoegen aan jouw winkelmandje. Afhankelijk van het type beloning, wordt het gratis artikel toegevoegd of de korting er afgetrokken. De bestelling van een beloning is alleen mogelijk in combinatie met een andere bestelling van producten van de website, er is geen geïsoleerde verzending van beloningen. Let op: rewards en vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers en promoties. De betalings- en leveringsmogelijkheden zijn afhankelijk van die voor de desbetreffende bestelling.

4.8 Je kunt de actuele informatie over jouw status binnen de mymuesli Club (met name jouw puntensaldo, rang, eerdere bestellingen, mogelijke retourzendingen, enz.) bekijken in de mymuesli Club Wallet links onderaan op de mymuesli website of in jouw klantenaccount.

4.9 De mymuesli Club mag niet commercieel gebruikt worden. Medewerkers en directeuren van mymuesli kunnen beloningen in het kader van de mymuesli Club inwisselen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten voor individuele promoties.


§5 Gebruik van de klantenrekening

5.1 Je dient de inloggegevens vertrouwelijk te behandelen. Je bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen indien je reden hebt om te vermoeden dat jouw wachtwoord aan onbevoegde derden bekend is gemaakt of dat derden er op andere wijze ongeoorloofd kennis van hebben genomen. Je kunt dit doen via ons e-mailadres support@mymuesli.nl.

5.2 Je bent niet gerechtigd jouw klantenaccount aan derden over te dragen of jouw inloggegevens aan derden ter beschikking te stellen.


§6 Contractduur, beëindiging

6.1 Dit contract over het aanmaken van de klantenaccount en het lidmaatschap van de mymuesli Club loopt voor onbepaalde tijd. Zij kan te allen tijde door elk der partijen zonder opzegtermijn worden beëindigd. In dat geval vervallen de punten van de mymuesli Club zonder vervanging en heb je geen recht op enige vergoeding.

6.2 Je kunt de mymuesli Club op elk moment verlaten door te klikken op "Loyaliteitsprogramma verlaten" in de mymuesli Club Wallet. Let op: als je de mymuesli Club verlaat, komen jouw verzamelde punten definitief te vervallen en kunnen wij ze niet meer reactiveren.

6.3 Misbruik van een klantenaccount door overtreding van de voorwaarden in deze AV kan leiden tot blokkering, deactivering, aftrek van punten of uitsluiting van de mymuesli Club.

6.4 Het recht op opzegging om gegronde redenen blijft onverlet.


§7 Wijziging van de voorwaarden voor deelname

1) Wij kunnen deze Deelnamevoorwaarden met werking voor de toekomst wijzigen en aanpassen indien er een geldige reden voor de wijziging is en voor zover de wijzigingen redelijk zijn, rekening houdend met de belangen van beide contracterende partijen.


2) Een geldige reden bestaat in het bijzonder, wanneer de wijzigingen in niet onbelangrijke mate noodzakelijk zijn wegens een voor ons bij het sluiten van het contract niet te voorziene verstoring van de gelijkwaardigheidsverhouding van het contract of wanneer zij voor de verdere uitvoering van het contract noodzakelijk zijn wegens wijzigingen in de rechtspraak of de wetgeving.

3) De wijziging van een hoofdverbintenis tot nakoming is uitgesloten.

4) Wij sturen je de gewijzigde voorwaarden ten minste acht weken voor de inwerkingtreding in tekstvorm toe en vestigen jouw aandacht afzonderlijk op de nieuwe bepalingen en de datum waarop deze van kracht worden. Tegelijkertijd zullen wij jou een redelijke termijn van ten minste acht weken gunnen om te verklaren of je de gewijzigde deelnemingsvoorwaarden voor het verdere gebruik van de dienst aanvaardt.

5) Indien je binnen deze termijn, die begint te lopen vanaf de ontvangst van de kennisgeving in tekstvorm, geen verklaring heeft afgelegd, worden de gewijzigde voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

6) Over dit rechtsgevolg, d.w.z. het recht van verzet, de verzettermijn en de betekenis van het stilzwijgen, zullen wij je aan het begin van de termijn afzonderlijk inlichten.

Versie 1.0_10.05.2022