Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

Alles wat we eten en drinken vervuilt ons klimaat en onze planeet. Maar het is natuurlijk niet mogelijk om te stoppen met onze primaire levensbehoeften. Daarom werken wij constant aan nieuwe manieren om de CO2-voetafdruk van onze Nilk te verkleinen. Voor jou is het ook belangrijk om te weten wat de invloed van onze producten op het klimaat is. Daarom hebben wij de CO2-voetafdruk van onze producten en verpakkingen gemeten en maken wij die nu transparant.


hoe kan de klimaatvoetafdruk ons helpen?

Onze voedselconsumptie is verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgas emissies op onze planeet. Als we een verschil willen maken door middel van onze dagelijkse keuzes, hebben we informatie nodig die ons hierbij helpt. Het liefst zo duidelijk en transparant mogelijk. Dankzij de verplichte ingrediëntenlijst op levensmiddelen weten we immers ook wat goed is voor onze gezondheid en waar we voorzichtiger mee moeten zijn. Laten we aan de slag gaan!

KOOLDIOXIDE-EQUIVALENTEN EN HOE WE die METEN

Als je precies wilt weten hoeveel uitstoot er in je eten zit, kun je niet om de zogenaamde kooldioxide-equivalenten (CO2e) heen. Zij geven ons informatie over de klimaatvoetafdruk van het gehele productieproces van een levensmiddel en standaardiseren de klimaatimpact van de verschillende broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan of distikstofoxide. 

Wij hebben de waarden berekend over onze hele toeleveringsketen, d.w.z. alle afzonderlijke productiestappen*. Deze zijn:

✓ de grondstoffen
✓ het transport
✓ de productie
✓ de verpakking


Wat betekent dit concreet? Voor meer informatie kan je beter even verder lezen.
* Waarden van grondstoffen, transport en productie berekend door Klima Metrix. Verpakking berekend door de Carbon Trust.

Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

Berekening voor onze grondstoffen

Plantaardige voedingsmiddelen gebruiken minder water, minder land en produceren minder CO2 bij hun productie dan dierlijke voedingsmiddelen. Maar hoeveel precies? En welke factoren nemen we mee in onze berekening?

Alle emissies van de teelt tot de oogst van onze plantaardige ingrediënten: dit omvat wat wij N2O-emissies (zoals distikstofoxide) uit de bodem noemen. Daarnaast zijn de CO2-uitstoot (kooldioxide) als gevolg van de productie en het gebruik van brandstof/elektriciteit voor tractoren en andere machines ook belangrijk. Zelfs de emissies uit meststoffen worden meegerekend.

berekening van ons transport

Wij berekenen de uitstoot die wordt veroorzaakt door het vervoer van de ingrediënten van het veld naar de productieplaats, waar de grondstoffen samen onze Nilk gaan vormen. Van de productieplaats gaat het dan verder naar ons magazijn in Passau. Deze reis wordt ook meegenomen in onze berekening.


berekening van onze productie

Vervolgens gaan we naar de productie: deze berekening omvat het totale energieverbruik van de productiefaciliteit, uitgesplitst naar de afzonderlijke eenheden (per jaar).


Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!


Der CO2 Fußabdruck unserer Nilk wird transparent!

berekening van onze verpakking

Van de productie van de grondstoffen tot de recycling van de verpakking. Deze berekening omvat ook het vervoer van de grondstoffen, de verwerking ervan tot de verpakking en de dop, alsmede de recyclinginspanning wanneer de verpakking leeg is.

Wat is er nog meer interessant aan onze verpakking? Voor onze Nilk2go Chocolade Banaan, Kokos Mango en Koffie Haver varianten hebben we al gekozen voor verpakkingen die 74% hernieuwbaar zijn. De dop is gemaakt van suikerriet, dat een afvalproduct is bij de suikerproductie. 

Onze 1 liter varianten zijn sinds het voorjaar van 2021 ook overgegaan op nieuwe verpakkingen die gemaakt zijn van hernieuwbare materialen. Met het nieuwe duurzamere model van "plantaardige" kunststoffen voor de sluiting en de verpakking wordt het aandeel hernieuwbare materialen verhoogt tot 87% en wordt tegelijk de CO2-uitstoot met 19% verminderd tot ongeveer 45g CO2 voor de hele levenscyclus per verpakking van 1 liter. Geniaal, nietwaar?

Maar waar staat de voetafdruk nu eigenlijk? Kijk naar de voor- en achterkant: je vindt er de CO2-balans in zijn geheel en in detail voor elke afzonderlijke stap van onze bevoorradingsketen. En natuurlijk ook op onze website.