Cornflakes uit bio-teelt
Het woord Cornflakes komt uit het Engels: Corn betekent mais en flakes betekent vlokken. Cornflakes zijn dus maisvlokken – het lijkt wel Sesamstraat. De meeste van onze mueslivrienden wisten dit al wel. Misschien dit nog: Cornflakes werden uitgevonden door de arts John Harvey Kellog en zijn broer Keith. Dat is al meer dan 100 jaar geleden, 1894 om precies te zijn. Als we de legende mogen geloven moet het een puur toeval geweest zijn. Cornflakes zijn nog steeds razend populair. De productiestoffen stammen uit bioteelt. Dat geldt trouwens voor al onze produkten. Dit ingrediënt veroorzaakt bijzonder weinig CO2e en is daarom extra goed voor ons klimaat.
Ingrediënten: maïs